Алергічний риніт та ГРВІ

Цетрин - антигістамінний препарат другого покоління, у якого серед показань до застосування вказаний такий діагноз як «алергічний риніт». [1] У той же час, дослідження останніх років однозначно свідчать про зв'язок алергічного риніту з ГРВІ - гострої респіраторної вірусної інфекції. [2]

Алергічний риніт та ГРВІ: небезпечні взаємозв'язки:

З одного боку, доведено, що часті і тривалі ГРВІ сприяють розвитку проявів алергопатології. З іншого боку, розвиток алергічних захворювань, і особливо алергічного риніту є фактором розвитку частих ГРВІ. [2]

Небезпечно те, що ГРВІ сприяють загостренню алергічного риніту, а також більш грізної алергопатології - бронхіальної астми. Встановлено, що одночасний вплив вірусів і алергенів підвищує ризик госпіталізації через загострення бронхіальної астми у дітей в 20 разів у порівнянні з іншими комбінаціями різних факторів ризику. Також відомо, що при риновірусній інфекції у дітей з алергічним ринітом значно підвищується концентрація гістаміну і еозинофілів. [2]

Сучасні підходи до лікування алергічного риніту

Стає очевидним, що прояви навіть короткострокового (сезонного) алергічного риніту не можна залишати без уваги і слід проконсультуватися з лікарем.

Загальні принципи терапії цієї алергопатології включають:

 • комплексність,
 • етапність (усунення симптомів, базисна терапія, профілактика загострень, контроль над захворюванням),
 • елімінацію алергенів (в міру можливості),
 • раціональну фармакотерапію,
 • аллергенспеціфічну імунотерапію (АСІТ), яка проводиться лікарем-алергологом,
 • освітні програми, спрямовані на навчання пацієнтів.

Раціональна фармакотерапія алергічного риніту повинна грунтуватися на протизапальній терапії, і в першу чергу, з використанням адекватних антигістамінних препаратів. [2]

Все той же гістамін ...

Результати досліджень свідчать про те, що у хворіючих на часті ГРВІ пацієнтів, навіть без алергічних захворювань (а тим більше на тлі алергопатології), відзначається підвищений викид гістаміну. І це обумовлює відповідно і симптоматику, характерну для ГРВІ, і симптоми, характерні для алергопатології. Зіставлення ефектів гістаміну у пацієнтів з алергічним ринітом та у пацієнтів на тлі ГРВІ демонструє однакову картину при обох станах. Таким чином можна говорити про те, що гістамін бере участь не тільки в розвитку клінічних проявів алергічного риніту, а й у розвитку клінічних проявів ГРВІ.

Ці дані доводять необхідність включення антигістамінних препаратів в комплекс лікування пацієнтів з ГРВІ як з алергопатологією, так і без неї. Докази ефективності використання антигістамінних препаратів в лікуванні ГРВІ у пацієнтів з алергопатологією і без такої представлені в ряді досліджень. [2]

Вибір антигістамінних препаратів

Ефективний антигістамінний препарат повинен забезпечувати високу терапевтичну концентрацію в місцях розташування H1-рецепторів. Такими властивостями володіє цетиризин, який, на відміну від аналогів, концентрується в міжклітинному просторі, безпосередньо в місці локалізації H1-рецепторів. Цетиризин має характеристики, серед яких слід відзначити такі:

 • мінімальний ризик дозозалежного впливу на клітини і органи,
 • низька варіабельність досягнення терапевтичного ефекту у різних категорій пацієнтів,
 • низька частота розвитку небажаних лікарських взаємодій при одночасному застосуванні з іншими препаратами,
 • відсутність накопичення в життєво важливих органах. [2]

У той же час властивості активної речовини цетиризина досліджуються з метою виявлення нових фармакотерапевтичних особливостей, і в ході цих досліджень знаходяться нові докази, вигідно виділяють цей лікарський агент серед препаратів його класу. Так, у відносно недавньому дослідженні проведеному за участю дітей, які страждають цілорічним алергічним ринітом, були виявлені нові механізми протизапальної дії цетиризину. Було продемонстровано, що терапія цетиризином сприяла зміщенню балансу цитокінів Th1 / Th2 в сторону Th1-відповіді і стимулювала продукцію супресорного цитокіна IL-10: це підтверджує протизапальні властивості препарату. Можливо, цей ефект гальмування механізму алергії, на додаток до антигістамінних властивостей, пояснює сприятливий вплив цетиризину при атопічних захворюваннях. Отримані результати узгоджуються з літературними даними і дозволяють припустити, що терапія цетиризином в звичайних дозах може модулювати запалення при лікуванні алергічних захворювань. [3]

На українському ринку цетиризин представлений препаратом Цетрин, який має доведену еквівалентність оригінальному препарату. Крім того, Цетрин має власну доказову базу і тривалий досвід широкого застосування в медичній практиці. [2]

Джерела:

 1. Цетрин: инструкция http://cetrine.com.ua/instruction/
 2. По материалам лекции проф. С. В. Зайкова «Аллергический ринит и коморбидные состояния». Журнал «Участковый врач», № 1, 2016.
 3. A. Uguz, S. Sanlioglu, S. Yüzbey et al. Вплив цетиризину на продукування інтерферону-γ та інтерлейкіну-10 у дітей із алергійним ринітом. Дитячий лікар. 2014.

ЦеИнт17-29/06/2017-ОТС